Sosiaalisen median kurssi on loppusuoralla. On ollut mielenkiintoista pohtia omaa oppimista ja osaamista siihen liittyen. Paljon on tiedot ja taidot lisääntyneet kurssin myötä. Kurssin lopuksi oli tehtävänä pohtia, mitä mahdollisuuksia näen sosiaalisen median käytössä tulevaisuudessa. Miten esimerkiksi yksityishenkilönä sosiaalisen median käyttö vaikuttaaa ammatilliseen toimintaan yleisesti, onko viestiminen somessa liian negatiivissävytteistä, muuttuvatko sosiaalisen median kanavat liian nopeasti? Miten yksityishenkilöt voivat vaikuttaa yritysten näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa?

Sosiaalinen media on isossa roolissa myös tulevaisuudessa. Uskon, että sen hyödyntäminen ammattilisesti tulee entisestään lisääntymään niin yksityishenkilöillä kuin organisaatioillakin. Ketterä somen käyttö on tulevaisuudessa varmasti yksi osaamisvaatimus työelämässä.

Sosiaalinen media voi olla yksi keino yksityishenkilöiden osallisuuden lisäämiseen yrityksen toiminnassa. Nykyisin esimerkiksi asiakkaiden palautteen anto ja vaikkapa toiveet uusista tuotteista yritykselle sosiaalisen median kautta ovat jo arkipäivää. Näitä asioita kehittämällä ja syventämällä voidaan saada yksityishenkilöille kokemus yhteisöllisyydestä ja vaikuttamisesta organisaation toimintaan.

Yksityishenkilöt ovat nykyisin myös avainasemassa vaikuttamassa yritysten näkyvyyteen -niin hyvässä kuin pahassa. Kun asiakas antaa palautetta julkisesti somessa, tavoittaa se valtavan käyttäjäryhmän. Valitettavasti moni "tarttuu kynään" herkemmin saatuaan huonoa tai epäoikeudenmukaista palvelua. Toisaalta olen onneksi huomannut, että juurikin somen ansiosta nykyisin ehkä kehutaan ja kiitetään aiempaa herkemmin.

Palautteiden perusteella moni käyttäjä muodostaa yrityksestä mielikuvan, joten julkinen palaute saa yrityksen herkemmin kehittämään ammatillista toimintaansa. Yksityishenkilöllä voi siis jo nykyisin olla paljonkin vaikutusta organisaatioiden toimintaan.

Sosiaalinen media voi toimia myös tiedottamiskanavana yksityishenkilön ja organisaation välillä. Esimerkiksi omaan alaani (sosiaali- ja terveysala) liittyen some voi lisätä yksityishenkilön tietämystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Sosiaalisen median kanavia on nykyisin paljon tarjolla. Niillä on paljon erilaisia käyttötarkoituksia ja kohderyhmiä. Tällaisena, vain muutaman some-kanavan säännöllisenä käyttäjänä koen, että erilaiset some-ympäristöt muuttuvat ja lisääntyvät ehkä liiankin nopeasti. Pohdin, että jäänkö joistakin asioista pimentoon, erityisesti ammatillisesti, jos en kuuluisi vaikka Twitteriin tai LinkedIniin.

Tämän kurssin myötä olen myös herännyt pohtimaan, että sosiaalisen median pelisäännöt ja tietosuoja-asioiden perusteet ovat nykyisin jo lähes osa yleissivitystä, mutta kuinka moni niihin arkikäytössä perehtyy paremmin. Näihin liittyviä kursseja on ehkä tulevaisuudessa lisää tarjolla myös yksityishenkilöille esimerkiksi yhdistysten ja seutuopistojen toimesta.