Tietosuoja-termi on nykyisin jo monelle tuttu riippumatta millä alalla työskentelee. Henkilötietoja kerätään monessa yhteydessä, vaikkapa ihan vain harrastustoiminassa tai pankkitiliä avatessa. Henkilötietojen käsittelyä ohjaa lait ja asetukset. On olemassa tarkat kriteerit esimerkiksi sille, kuinka henkilötietoja säilytetään tai kuka saa tietoja käsitellä ja mihin tarkoitukseen niitä voidaan käyttää. Nykyisin, kun henkilötietoja tallentuu mitä moninaisempiin paikkoihin, voisi yksityishenkilöidenkin olla hyvä perehtyä aiheeseen ja oikeuksiinsa paremmin esimerkiksi tätä kautta: https://tietosuoja.fi/etusivu. Käsittelen kuitenkin tässä kirjoituksessa tietosuoja-asioita hoitotyön näkökulmasta.

Meillä oli tehtävänä etsiä netistä oman alan keskusteluja tietosuojaan liittyen ja osallistua keskusteluun. Hoitoalalla työskennellessäni tietosuoja-aihe on melko yleinen keskustelun aihe. Hoitotyössä tietosuoja-asiat ovat erityisen tarkkoja, siksi se varmasti puhuttaakin paljon. Olen huomannut, että vaikka näitä asioita ohjaa lait ja asetukset, niin silti niitä noudatetaan ehkä hieman kirjavasti. Osa on hyvin tarkka salassapitosäädöksistä ja tietojen käsittelystä, osa liikkuu mielestäni välillä harmaalla alueella. Olen pohtinut voiko siihen liittyä tiedon puute. Tietosuoja-asioita on varmasti käyty läpi eri tavalla ammatillisissa opinnoissa viimeisen viiden vuoden sisällä valmistuneen opinnoissa kuin vaikkapa 20 vuotta sitten valmistuneella. Toisaalta työnantaja on velvollinen järjestämään tietoturvakoulutuksia, samoin kuin työntekijä on velvollinen ylläpitämään osaamistaan muun muassa tietoturvaankin liittyen. Aiheesta löytyy yksi keskustelu täältä: https://hoitajat.net/forums/topic/28694-osoitetietojen-tietosuojasta/  

Toisessa keskustelussa pohdittiin erilaisia potilastilanteita tietosuojaan liittyen sekä hoitotyöntekijän työhön liittyviä some-julkaisuja. Keskustelu löytyy täältä: https://hoitajat.net/forums/topic/67727-tietosuoja/#comment-308734. Itse jäin keskustelun myötä pohtimaan hoitotyön näkyväksi tekemistä somen avulla. Olen kuitenkin edelleen sitä mieltä, että työntekijän on varmempi jättää työhön liittyvät päivitykset tekemättä, ettei vahingossa eksy edes harmaalle alueelle julkaisuissaan, tai ettei some ala viedä työaikaa. Toki vaikkapa tauolla otettu kuva kahvipöydästä tai yleinen kannanotto palkkaukseen ei varmasti riko mitään sääntöjä. Mutta hoitotyön näkyväksi tekeminen somen avulla voisi olla suunnitellusti ja hallitusti tehtynä ihan positiivinen juttu. Yksiköllä voisi olla oma käyttäjäprofiili, joka voisi tehdä työhön ja työnkuvaan liittyviä päivityksiä, salassapitosäädökset tietenkin huomioiden. Kuvissa ei siis saa vilahdella potilaita, mutta vuoro sisältää yleensä myös paljon muutakin, kuten lääkkeenjakoa, kirjaamista, raporttia jne. Tämän käyttö vaatisi tosiaan tarkkaan laaditut säännöt ja ohjeet yksikköön.

Tehtävän myötä olen myös pohtinut työntekijän omaa tietosuojaa. Tässä siitä pari esimerkkiä:

Potilastyössä esittelen itseni potilaalle. Mielestäni potilaan oikeus on tietää, kuka häntä hoitaa. On kuitenkin tilanteita, jolloin haluaisi esiintyä vain pelkällä etunimellä. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi silloin, jos potilas käyttäytyy arvaamattomasti ja asustelee vieläpä vaikka samalla pienellä paikkakunnalla. Missä menee potilaan oikeuden ja työntekijän oikeuden raja?    

Joissakin työyksiköissä voi olla henkilöstön käytössä lista, jossa on jokaisen yksikön työntekijän henkilökohtainen puhelinnumero, esimerkiksi äkillisten vuoromuutosten tiedusteluun liittyen. Ymmärrän tämän aiheellisuuden, se helpottaa työyhteisön työtä, jos esimerkiksi illalla pitää järjestellä seuraavan päivän vuoroja äkillisen poissaolon ja sijaispulan takia. Toisaalta myös kyseenalaistan samalla. Itselleni ei ole koskaan asia aiheuttanut harmia, mutta haluaako jokainen, että oma -mahdollisesti salainenkin - puhelinnumero voi olla kymmenien tai satojenkin ihmisten saatavilla. Ehkäpä tässä tapauksessa työntekijä voi toki kieltää numeronsa julkaisun.

Tietosuoja-asiat ovat laajoja kokonaisuuksia, ja kosketttavat nykyisin meistä jokaista. Tässä kirjoituksessa oli vain muutama pieni esimerkki ajatuksia herättämään.